MT Bikes & Parts en Harley-Davidson zijn al sinds een lange tijd met elkaar verbonden.
Begin jaren negentig zagen de eerste Harley eigenbouw creaties het daglicht en werden
gepubliceerd in de bladen "Big-Twin"; en het  A
merikaanse zusje "Iron
-Horse".
Sinds die tijd verschijnen er met regelmaat Harley's van de hand van MT Bikes & Parts
die de nodige waardering oproepen.

Met " Hart " voor Harley-Davidson en de technische know-how van jarenlange ervaring en
opleidingen maakt dat men hier kwaliteit levert. Mocht een bepaald onderdeel of aanpassing
niet verkrijgbaar zijn, wordt er niet geschroomd om het dan in eigen huis te ontwikkelen.
Ook op elektro gebied met o.a. "Certificaat inbouw meester motoralarm systemen" is men                         hier op het goede adres.   

MT Bikes & Parts staat vooral bekend om zijn gedetailleerdheid en perfectie,bij het uitvoeren van een service-beurt en het verbouwen van een Harley. Een goed contact en overleg met de klant staat voorop.